Regulamin przewozów osobowych

Prawa i obowiązki pasażera:

 1. Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu o ustalonej godzinie.
 2. Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych podczas podróży.
 3. Pasażerowie odpowiadają za wyrządzone szkody w pojeździe.
 4. Kierowca może odmówić dalszej podróży osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych używek.
 5. Pasażerowie w podróż zabrać ze sobą mogą: 2 torby o łącznej wadze do 60 kg. W bagażu nie mogą znajdować się: narkotyki, alkohol bez europejskich znaków akcyzy, a także wyroby tytoniowe bez europejskich znaków akcyzy i wszelkich przedmiotów zakazanych europejskim prawem granicznym.
 6. Pasażer zobowiązany jest do posiadania potrzebnych aktualnych (ważnych przynajmniej
  2 miesiące, licząc od dnia podróży) dokumentów do przekroczenia granicy tj.:
 • w przypadku osób pełnoletnich dowód osobisty lub paszport
 • w przypadku osób niepełnoletnich dowód tymczasowy lub paszport i upoważnienie od rodziców.
 • Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania kultury osobistej względem kierowców i innych pasażerów.

 

Zobowiązania firmy MIG-Busy względem pasażerów:

 1. Firma MIG-Busy zobowiązuje się do zabrania swojego pasażera z ustalonego miejsca o umówionej porze.
 2. Firma MIG-Busy nie odpowiada za opóźnienia z przyczyn od nas niezależnych.
 3. W przypadku braku kontaktu z klientem firma MIG-Busy może anulować rezerwację.
 4. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość bagażu nie narusza zasad zawartych w punkcie 5 praw i obowiązków pasażera.
 5. Kierowcy firmy MIG-Busy na żądanie pasażera zobowiązani są do udzielenia informacji o przybliżonym czasie przyjazdu.
 6. Kierowcy firmy MIG-Busy zobowiązani są do udzielenia pomocy przy załadunku bagaży pasażerów.
 7. Kierowcy firmy MIG-Busy zobowiązani są do zatrzymania się w celach spełnienia potrzeb fizjologicznych pasażera.

 

Zakup biletu wiąże się z akceptacją praw i obowiązków pasażera.